070 40 69 067

Aanmelden

De hulpverleningstrajecten bij Its4Sure worden volgens een vaste, systematische methode vormgegeven; het 8-fasenmodel. Binnen die acht fasen werken wij met zeven vaste leefgebieden, om de hulpvragen van de jeugdige en het gezin goed in kaart te kunnen brengen. Het 8-fasenmodel en de zeven leefgebieden zijn hieronder weergegeven:

CONTACTGEGEVENS BEGELEIDENDE ORGANISATIE

  • ORGANISATIE: Its4Sure
  • ADRES: Lange Kleiweg 52 F
  • POSTCODE/PLAATS: 2288 GK, Rijswijk
  • TELEFOONNUMMER: 070-4069067

Stap 1/3: Gegevens client
Leave this field blank

De backoffice van Its4sure is het administratieve en ondersteunende gedeelte van de organisatie dat zich bezighoudt met de coördinatie, registratie, en afhandeling van diverse taken en processen die nodig zijn om effectieve jeugdhulp te kunnen bieden. Het is het achterliggende systeem dat de dagelijkse werking van de organisatie ondersteunt en zorgt voor een soepele en georganiseerde dienstverlening aan jongeren en gezinnen.

Enkele belangrijke functies en verantwoordelijkheden van de backoffice zijn:

Intake en registratie: Het ontvangen van hulpvragen, het vastleggen van cliëntinformatie, het beoordelen van de urgentie en het toewijzen van de juiste begeleider.

Planning en coördinatie: Het matchen van jongeren en begeleiders en het bewaken van de voortgang van de hulpverlening.

Facturatie en financiële administratie: Het opstellen van facturen voor de geleverde diensten, het bijhouden van betalingen en het afhandelen van financiële zaken met betrekking tot de hulpverlening.

Communicatie en informatie: Het verstrekken van informatie aan jongeren en andere betrokken partijen, het beantwoorden van vragen en het onderhouden van contacten met verwijzers en samenwerkingspartners.

Kwaliteitsbewaking: Het waarborgen van de kwaliteit van de geboden hulpverlening, het opvolgen van klachten en het implementeren van verbeteringen in de organisatie.

De backoffice speelt een cruciale rol in het waarborgen van een efficiënte en effectieve jeugdhulpverlening. Door een gestroomlijnd administratief proces kunnen onze begeleiders zich concentreren op hun kerntaak: het bieden van passende en kwalitatieve ondersteuning aan jongeren.

Via de vaste telefoonlijn kunt u in contact komen met een van onze backofficemedewerkers. Hier kunt u terecht voor al uw vragen.
Ook zijn wij te bereiken per mail;

Voor aanmeldingen kunt u mailen naar; aanmelden@its4sure.nu
Voor algemene vragen over de jongere en het versturen van bepalingen kunt u mailen naar; clientenadministratie@its4sure.nu
Voor zorginhoudelijke vragen of vragen over de organisatie kunt u mailen naar; info@its4sure.nu
Voor overige administratieve vragen kunt u mailen naar; administratie@its4sure.nu

Its4Sure, meer dan zekerheid.

Zo krijgt en verdient elke jongere de juiste aandacht en zorg! 

Contact gegevens

Adres:
Lange Kleiweg 52 F
2288 GK Rijswijk

Email:
info@its4sure.nu

Telefoonnummer:
070 4069 067