070 40 69 067

Onderwijs-arrangement

Onderwijs- jeugdhulparrangement

Via onderwijs-jeugdhulparrangementen (afgekort: OJA’s) biedt Its4sure op diverse scholen ambulante hulp zonder beschikking. Belangrijke doelen van de OJA’s zijn: het voorkomen van schooluitval en de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp, het terugdringen van het aantal verwijzingen naar voortgezet speciaal onderwijs en het bevorderen van de veiligheid op school en de tevredenheid van leerlingen en ouders. Wij richten ons op het aanleren en inslijpen van nieuwe vaardigheden om te kunnen omgaan met gedrag dat samenhangt met psychosociale, somatische of psychiatrische problematiek, daar waar het onderwijs daarin niet zelf kan voorzien.

Onze hulp is altijd doelmatig en tijdsgebonden. Wij kunnen worden ingezet voor specifieke interventies op het gedrag, zodat de leerling onderwijs kan blijven volgen.

Flexibele hulp, afgestemd op de behoeften

Jij bent uniek, onze hulp ook

Jij bent uniek en dat is je situatie ook. Bij ons krijg je hulp die bij jou past.

Wij helpen je met het opstellen van jouw eigen doelen. We gaan samen op pad en bedenken een plan. Dan spreken we af hoe we samen dit plan gaan uitvoeren.

Krachten van Its4Sure binnen deze begeleidingsvorm:

  • Integrale en passende hulp tussen onderwijs en jeugdhulp;
  • Betere samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp door het koppelen van vaste begeleiders aan de scholen;
  • Minder zorgpartners waardoor de inzetbaarheid van specialistische zorg overzichtelijk is en blijft;
  • Onze begeleiding is voor ouders/verzorgers snel en laagdrempelig in te zetten;
  • Wij bieden een dagbesteding aan om thuiszitters te voorkomen;
  • Wij kunnen zorgen voor overgangen tussen bijvoorbeeld VO naar VSO;
  • Wij werken vanuit het werkprincipe ‘één gezin, één plan, één regisseur’.