Trainingen

Ons aanbod trainingen is specifiek gericht op professionals en jongeren. Tijdens de trainingen werk je aan de ontwikkeling van jouw persoonlijke competenties en vaardigheden.

Onderwijs

Onze doelstelling is verlenen van steun aan de jongeren die een ondersteuningsbehoefte nodig hebben.

Hulpverlening

De succesvolle begeleidingsmethodieken van Its4sure kun je op verschillende jongeren toepassen om optimaal resultaat te behalen.

Maatschappelijke bijdrage

Een positief bijdrage leveren aan de maatschappij. Het vergroten van de saamhorigheid en elkaar helpen.

Onze organisatie coacht en begeleidt jongeren van 6 t/m 21 jaar met uiteenlopende zorgen. Onze missie is gericht op het vergroten van competenties en vaardigheden, waardoor de jongeren beter in staat zijn de belemmeringen van het leven op hun eigen manier op te lossen.

Vanuit onze visie vinden wij het van belang om een directe aansluiting te vinden met de belevingswereld van onze jongeren. Its4Sure werkt voor en met jongeren om zo resultaat en doelgericht te kunnen werken. Wij werken zowel vanuit het systeemwereld als de leefwereld om de jongeren te begeleiden in zijn of haar levensproces. 

Its4Sure is een organisatie die veel waarde hecht aan haar kernbegrippen; zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, zelfsturend, empoweren en vooral passie tot het ontplooien van de intrinsieke motivatie!

Zo krijgt en verdient elke jongere de juiste aandacht en zorg! 

Its4sure meer dan zekerheid! 

Its4Sure meer dan zekerheid!

De succesvolle begeleidingsmethodieken van Its4sure kun je op verschillende jongeren inzetten.

Contact?

Neem vrijblijvend contact op

Lange Kleiweg 52 F
2288 GK Rijswijk

info@its4sure.nu

070-4069067

Stuur ons een bericht