Gezinsbegeleiding

Met de juiste begeleiding gezinnen ondersteunen.

Omschrijving:

Ouders/verzorgers worden ondersteund bij het bieden van een goed en veilig opvoedklimaat voor jongeren. De jongeren staan hierbij centraal en krijgen ondersteuning gericht op de eigen ontwikkelingen en het bereiken van persoonlijke ontwikkelingsdoelen. Dit wordt bereikt door mee te denken, mee te praten en mee te luisteren.

Voor wie:

Wij zijn er voor gezinnen waarbij:

 • Er behoefte is aan coaching, begeleiding of ondersteuning om een positieve verandering te brengen in de gezinsaanpak
 • Jongeren en/of ouders/verzorgers beperkt zijn in de zelfredzaamheid
 • Jongeren en/of ouders/verzorgers psychosociale, cognitieve of verstandelijke zorgen ervaren
 • Jongeren beperkt worden door een (v)echtscheiding
 • Extra opvoedondersteuning nodig is

Meerwaarde:

De begeleiding die het gezin ontvangt draagt bij aan een veilige woonsituatie, waarin jongeren zich zo goed mogelijk verder kunnen ontwikkelen.

Wat kan je van ons verwachten:

 • Ondersteuning van jongeren, ouders/verzorgers en school van de jongeren
 • Samenwerking met jongeren en ouders/verzorgers
 • Analyse naar de grootste zorgen en het ontstaan hiervan
 • Plan van aanpak in de taal van de jongeren en ouders/verzorgers
 • Hulp aan huis of op school van de jongeren
 • Een systematische aanpak die gericht is op het behalen van persoonlijke doelen.

Wat maakt het speciaal:

Ouders/verzorgers ontvangen opvoedondersteuning en begeleiding. Coaching en begeleiding wordt gericht op een situatie ingezet, waarbij de jongeren en ouders/verzorgers centraal staan.

Its4Sure, meer dan zekerheid.

Zo krijgt en verdient elke jongere de juiste aandacht en zorg! 

Contact gegevens

Adres:
Lange Kleiweg 52 F
2288 GK Rijswijk

Email:
info@its4sure.nu

Telefoonnummer:
070 4069 067