070 40 69 067

Intensieve individuele begeleiding

Wij staan voor iedereen klaar.

Intensiever begeleiding nodig?

Er is toch iets meer nodig dan normaal, daarom wordt er intensieve begeleiding ingezet. Its4Sure denkt graag mee en begeleidt jou dagelijks bij de benodigdheden.

‘Ik krijg opeens meer aandacht en er wordt geluisterd ‘

Wij werken nauw samen met de Jeugdreclassering en Jeugdbescherming. Daar waar nodig is zetten wij, in samenspraak, intensief in en blijft er zicht op de gestelde doelen.

We kunnen je bij veel zaken helpen. Dit zijn voorbeelden:

  • Verminderen van stress
  • Oplossen van problemen
  • Ondersteuning bij het oplossen van problemen in je gezin
  • Ondersteuning bij opvoeden
  • Een fijne plek om te wonen, met ondersteuning
  • Krijgen van een uitkering, werk, een opleiding, stage of dagbesteding
  • Omgaan met geld en het oplossen van schulden
  • Het contact met instanties zoals gemeente, UWV, woningbouw, reclassering en school