Intensieve individuele begeleiding

Stappen richting persoonlijke groei.

Omschrijving:

Persoonlijke begeleiding gericht op het ontwikkelen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, zelfsturing en zelfregie. Dit kan bereikt worden omdat er samen aan de behoeftes vanuit de jongeren gewerkt wordt. Zo staat de deelnemer centraal.

Voor wie:

De jongeren die bij IIB aangemeld kunnen worden zijn 12 tot en met 23 jaar oud. Deze jongeren vallen onder de jeugdwet en kunnen zonder een indicatie of bepaling van een gecertificeerde instelling bij ons aangemeld worden. Wel is een verwijzing vanuit een gecertificeerde instelling nodig om de aanmelding compleet te maken.

Meerwaarde:

Samen wordt er gewerkt aan praktische ondersteuning op verschillende gebieden, zoals: dagbesteding, sociale relaties, zingeving, wonen, financiën, lichamelijke en psychische gezondheid. Dit wordt op een laagdrempelige manier  gedaan, waardoor er aangesloten kan worden bij de ontwikkeling van de jongere. Zo kunnen wij de toekomstperspectieven vergroten en de talentenontwikkeling stimuleren.

Wat kan je van ons verwachten:

 • Geen wachtlijsten
 • Vaste trajectbegeleider
 • Flexibele werktijden, aldus avonden en weekenden
 • Stimuleren en ontwikkelen van competenties en vaardigheden
 • Outreachend werken
 • Veilig en vertrouwde omgeving

Wat maakt het speciaal:

Wij bieden ondersteuning aan jeugdbeschermers van onder andere de William Schrikker Stichting en overige verwijzers.

Wij zijn er voor jongeren met:

 • Gezag- en gedragsproblematiek
 • Onvoldoende zicht op oorzaak-gevolg
 • Achterstand op sociaal-emotioneel vlak
 • Achterstand op sociale vaardigheden
 • Onvoldoende emotie-regulatie
 • Geen of beperkte dagbesteding
 • Onvoldoende regie over eigen leven
 • Faalangst
 • Sociale angst
 • Trauma

Wij hebben een multidisciplinair team. Dit maakt het intern doorverwijzen mogelijk, zonder wachttijden. Daarnaast werken wij nauw en transparant met iedere samenwerkingspartner. Dit doen wij door middel van maandverslagen, tussenevaluaties waarbij er op de persoonlijke doelen wordt gereflecteerd.

Its4Sure, meer dan zekerheid.

Zo krijgt en verdient elke jongere de juiste aandacht en zorg! 

Contact gegevens

Adres:
Lange Kleiweg 52 F
2288 GK Rijswijk

Email:
info@its4sure.nu

Telefoonnummer:
070 4069 067