070 40 69 067

Casus-regieschap

Casus-regieschap

De werkdruk ligt steeds hoger binnen de jeugdzorg en gemeenten. Wij merken dat de wachtlijsten sneller oplopen en het steeds moeilijker is om cliënten zo goed mogelijk de benodigde zorg te bieden. Een aantal van onze partners, zoals bijvoorbeeld de gecertificeerde instellingen, maar ook gemeenten doen vaker een beroep op ons om deze uitdaging gezamenlijk aan te pakken.

Onze rol binnen deze ondersteuningsvorm is het coördineren, afstemmen en volgen van de benodigde hulpverlening aan cliënten, waarbij het eigen netwerk en meerdere hulpverleners betrokken zijn. Samen met de cliënt en betrokkenen wordt bekeken welke hulp nodig is op basis van een vraaganalyse naar de krachten en zorgen van de jeugdige, het gezin en het netwerk.

‘Samen sterk, samen op weg naar oplossingen’

 

  • De casusregisseur werkt vanuit een oplossingsgerichte houding;
  • De casusregisseur weegt telkens opnieuw de veiligheid volgens de Richtlijnen Jeugdhulp, en trekt een grens wanneer deze in het geding is;
  • De medewerker stelt grenzen (bodemeisen), neemt besluiten en laat anderen mee beoordelen wat nodig is om de ontwikkelingsbedreiging van de jeugdige(n) op te heffen;
  • De casusregisseur ontvangt signalen als de hulpverlening niet goed loopt of als de situatie in het gezin verandert. Als dit nodig is, wordt er door de casusregisseur ingegrepen en opgeschaald naar een andere of intensievere vorm van hulp of een gedwongen kader met een JBT-melding;
  • In het geval van een crisissituatie, grijpt de casusregisseur in, stelt bodemeisen maakt een veiligheidsplan.

"Jouw verhaal, onze zorg, één regisseur."