Ambulante begeleiding

Re-Start, omdat jongeren een nieuwe kans verdienen.  

Omschrijving:

Met Re-Start krijgen de jongeren ruimte om zichzelf te kunnen herpakken en recidive te voorkomen. Hierbij krijgen de jongeren die onder een jeugdbeschermer vanuit de jeugdreclassering vallen persoonlijke begeleiding gericht op het ontwikkelen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, zelfsturing en zelfregie. Dit kan bereikt worden omdat er samen aan de behoeftes vanuit de jongeren gewerkt wordt. Zo staat de deelnemer centraal.

Voor wie:

Re-Start richt zich op jongeren van 12 tot en met 23 jaar oud met een indicatie vanuit de jeugdwet. Deze moet afgegeven worden door een gecertificeerde instelling. Deze jongeren zijn bijvoorbeeld ex-delinquenten, jongeren die vanuit de leerplicht aangemeld worden of jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Meerwaarde:

Samen wordt er gewerkt aan praktische ondersteuning op verschillende gebieden, zoals: dagbesteding, sociale relaties, zingeving, wonen, financiën, lichamelijke en psychische gezondheid. Dit wordt op een laagdrempelige manier gedaan, waardoor er aangesloten kan worden bij de ontwikkeling van de jongeren. Zo kunnen wij de toekomstperspectieven vergroten en de talentenontwikkeling stimuleren.

Wat kan je van ons verwachten:

 • Geen wachtlijsten
 • Vaste trajectbegeleider
 • Flexibele werktijden, aldus avonden en weekenden
 • Stimuleren en ontwikkelen van competenties en vaardigheden
 • Outreachend werken
 • Veilig en vertrouwde omgeving

Wat maakt het speciaal:

Wij bieden ondersteuning aan jeugdbeschermers van onder andere de William Schrikker Stichting en overige verwijzers.

Wij zijn er voor jongeren met:

 • Gezag- en gedragsproblematiek
 • Onvoldoende zicht op oorzaak-gevolg
 • Achterstand op sociaal-emotioneel vlak
 • Achterstand op sociale vaardigheden
 • Onvoldoende emotie-regulatie
 • Geen of beperkte dagbesteding
 • Onvoldoende regie over eigen leven
 • Faalangst
 • Sociale angst
 • Trauma

Wij hebben een multidisciplinair team. Dit maakt het intern doorverwijzen mogelijk, zonder wachttijden. Daarnaast werken wij nauw en transparant met elk samenwerkingspartners. Dit doen wij door middel van maandverslagen, tussenevaluaties waarbij er op de persoonlijke doelen wordt gereflecteerd.

Its4Sure, meer dan zekerheid.

Zo krijgt en verdient elke jongere de juiste aandacht en zorg! 

Contact gegevens

Adres:
Lange Kleiweg 52 F
2288 GK Rijswijk

Email:
info@its4sure.nu

Telefoonnummer:
070 4069 067