070 40 69 067

Ons team

Bij Its4Sure vinden wij het belangrijk dat ons team een afspiegeling is van de pluriforme samenleving. Met ons cultuursensitieve aanbod van bijna vijftien verschillende culturen kunnen wij sneller aansluiting vinden bij de doelgroep die een andere cultuur en/of etnische achtergrond heeft. Daarnaast hebben wij een dynamisch team dat bestaat uit zowel mannelijke als vrouwelijke jeugdprofessionals, met expertise op verschillende gebieden.
Bij de werving van ons personeel wordt er rekening gehouden met hun opleidingsniveau (minimaal HBO), SKJ-registratie en/of BIG registratie en hun ervaring. Ook vinden wij het belangrijk om deze kwaliteiten te onderhouden en onze jeugdprofessionals zichzelf verder te laten ontwikkelen. Dit doen wij door maandelijkse supervisie- en intervisiemomenten te houden met al onze jeugdprofessionals. Deze momenten worden verzorgd door onze gedragswetenschappers.

In de onderstaande tabel is een overzicht geschetst van de hulpvragen die wij veelal behandelen en de expertises die wij in huis hebben.

Gina Barth

Operationeel manager

Siham el Khattabi

Zorgcoördinator
Ambulante hulpverlening

Nisrine Ben Haddou

Zorgcoördinator
Forensische begeleiding

Hicham Dahouchi

Projectmanager Dagbesteding

Astrid verbeek

Projectleider Onderwijs-jeugdhulp