Forensische zorg

Binnen Its4Sure bieden wij forensische zorg aan. Deze vorm van begeleiding is specialistisch en richt zicht op de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en/of verstandelijk gehandicaptenzorg die onderdeel zijn van een (voorwaardelijke) straf of maatregel.
Forensische zorg wordt meestal door de rechter opgelegd als onderdeel van een straf of maatregel aan iemand met een psychische/psychiatrische stoornis en/of verstandelijke beperking die een strafbaar feit heeft gepleegd. Binnen Its4Sure zijn er twee hoofdgroepen die forensische zorg (kunnen) ontvangen, verdachten of veroordeelden en gedetineerden, inclusief preventief in hechtenis gestelde.
Het doel van onze forensische zorg is het voorkomen van recidive. Dat wil zeggen dat onze zorgvorm de kans op het plegen van een nieuwe strafbare handeling wil verkleinen.

‘Ik voel me gehoord bij Its4Sure en ze begrijpen me écht!’

Jij bent uniek, onze hulp ook

Jij bent uniek en dat is je situatie ook. Bij ons krijg je hulp die bij jou past.

Wij helpen je met het opstellen van jouw eigen doelen. We gaan samen op pad en bedenken een plan. Dan spreken we af hoe we samen dit plan gaan uitvoeren.

Krachten van Its4Sure binnen deze begeleidingsvorm:

  • Begeleiders die gericht zijn op het helpen van cliënten met criminogene factoren;
  • 24/7 bereikbaarheid;
  • Elke begeleider is gekoppeld aan een vaste gedragswetenschapper om snel te kunnen schakelen bij ingewikkelde vraagstukken binnen de begeleiding;
  • Begeleiding wordt ingericht op rehabilitatie en resocialisatie;
  • Mogelijkheid voor hulp bij voorbereiden op en opstarten van behandeling;
  • Cultuur sensitieve begeleider(s) mogelijk inzetbaar indien gewenst;
  • Outreachende aanpak;
  • Begeleiding wordt op een methodische wijze vormgegeven, op basis van zeven leefgebieden en het 8-fasenmodel.