070 40 69 067

Forensische zorg

Forensische begeleiding

Binnen Its4Sure bieden wij forensische begeleiding aan. Deze vorm van begeleiding is specialistisch en richt zicht op individuen die betrokken zijn bij het gerechtelijk systeem, vaak als gevolg van crimineel gedrag of juridische kwesties. Deze vorm van begeleiding richt zich op het helpen van mensen om te gaan met de complexe uitdagingen die gepaard gaan met hun betrokkenheid bij het strafrechtelijk proces.

Onze forensische begeleiding is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 – 23 jaar die herhaaldelijk in
aanraking komen met politie en justitie, of dreigen in aanraking te komen met politie en justitie.

Onze forensische begeleiding is een intensieve outreachende ambulante zorg die geleverd wordt door
onze ambulante begeleiders die affiniteit hebben met de jongeren en achtergrond waarin
zij zich bewegen.

Het doel van onze forensische zorg is het voorkomen van recidive. Dat wil zeggen dat onze zorgvorm de kans op het plegen van een nieuwe strafbare handeling wil verkleinen.

‘Ik voel me gehoord bij Its4Sure en ze begrijpen me écht!’

Jij bent uniek, onze hulp ook

Jij bent uniek en dat is je situatie ook. Bij ons krijg je hulp die bij jou past.

Wij helpen je met het opstellen van jouw eigen doelen. We gaan samen op pad en bedenken een plan. Dan spreken we af hoe we samen dit plan gaan uitvoeren.

Krachten van Its4Sure binnen deze begeleidingsvorm:

  • Begeleiders die gericht zijn op het helpen van cliënten met criminogene factoren;
  • 24/7 bereikbaarheid;
  • Elke begeleider is gekoppeld aan een vaste gedragswetenschapper om snel te kunnen schakelen bij ingewikkelde vraagstukken binnen de begeleiding;
  • Begeleiding wordt ingericht op rehabilitatie en resocialisatie;
  • Mogelijkheid voor hulp bij voorbereiden op en opstarten van behandeling;
  • Cultuur sensitieve begeleider(s) mogelijk inzetbaar indien gewenst;
  • Outreachende aanpak;
  • Begeleiding wordt op een methodische wijze vormgegeven, op basis van zeven leefgebieden en het 8-fasenmodel.