070 40 69 067

Shadowbegeleiding

Its4Sure verzorgt shadowbegeleiding op diverse scholen. Onze begeleiders nemen plaats naast de jeugdige, zowel binnen als buiten het klaslokaal, om ondersteuning te bieden bij uiteenlopende hulpvragen. Dit varieert van taken die een beroep doen op de executieve functies tot het verstrekken van agogische handelingsadviezen.

Sommige jeugdigen vertonen gedrag dat afwijkt en invloed kan hebben op zowel hun eigen functioneren als dat van hun omgeving. Het is niet vanzelfsprekend dat alle jeugdigen moeiteloos het onderwijs kunnen volgen. Onderwijs vraagt meer dan enkel het opdoen van kennis. Denk hierbij aan het omgaan met groepsdruk, het ontwikkelen en toepassen van sociale vaardigheden, en het begrijpen van de verwachtingen met betrekking tot gedrag in de klas. Onze shadowbegeleider streeft ernaar om samen met de jeugdige het belemmerende gedrag om te buigen naar passend gedrag binnen het onderwijs.

‘Ik ga weer met plezier naar school’

Onze cliënten zijn uniek, zo ook de ondersteuning die wij bieden.

Bij ons wordt er hulp geboden die volledig is afgestemd op de persoonlijke situatie. Samen met de cliënt stellen wij doelen op die specifiek zijn voor hem of haar. Samen gaan we op ontdekkingsreis en ontwerpen we een plan. Vervolgens bepalen we gezamenlijk hoe we dit plan effectief kunnen uitvoeren.

Sterke kwaliteiten van Its4Sure binnen deze begeleidingsvorm:

  • Ervaren begeleiders met achtergrond in zowel onderwijs als jeugdhulp;
  • Flexibele inzet vanaf minimaal 3 uur per dag;
  • In het geval van aanhoudend disfunctioneren, bieden we de mogelijkheid de jeugdige op te vangen op één van onze locaties;
  • Geschikte begeleiding voor zowel externaliserend als internaliserend gedrag;
  • Samenwerking met de school en leerkracht staat centraal in de vormgeving van de begeleiding.