Hulpverlening

Wegens ons succes binnen het onderwijs zijn wij in 2016 benaderd door diverse gecertificeerde instellingen om de hulpverlening te ondersteunen.

Binnen de hulpverlening bieden wij ondersteuning aan de jeugdbeschermers, William Schrikker Stichting, overige verwijzers en als voornaamste aan de doelgroep!

Its4sure biedt binnen de hulpverlening diverse projecten aan;

 • Project re-start
 • Intensieve individuele begeleiding, I.I.B. trajecten
 • Werk & scholing, W&S trajecten

Voor al deze projecten hebben wij 100 % tevredenheidsmeting!

Met Re-Start richten wij ons op deelnemers met een indicatie vanuit de jeugdwet, deze moet zijn afgegeven door een gecertificeerde instelling.

Hulpverlening
IB

Intensieve individuele Begeleiding, ook wel IB genoemd richt zich op jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar die onder de jeugdwet vallen. De jongeren kunnen aangemeld worden zonder een indicatie/bepaling, echter wel is een verwijzing vanuit een gecertificeerde instelling nodig.

De begeleiding richt zich op het ontwikkelen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, zelfsturing en zelfregie.

Voor wie?

Deelnemers met een jeugdbepaling en jeugdbeschermer/-reclasseerder in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar die vallen onder de jeugdwet. Wij zijn er voor de jongeren met:

 • Gezag- gedragsproblemen,
 • Geen zicht op oorzaak gevolg,
 • Achterstand op sociaal- en emotioneel vlak;
 • Geen of beperkte dagbesteding
 • Geen of beperkte regie over eigen leven
 • Faalangst
 • Sociale angst
 • Beperkte sociale vaardigheden
 • Problemen met emotie regulatie
 • Trauma
 • Echtscheidingsproblemen binnen het gezin

Wat bieden wij?

 • Vaste trajectbegeleider;
 • Flexibele tijden (’s avonds en in de weekenden);
 • Geen wachtlijsten;
 • Multidisciplinair team (SKJ geregistreerd).
 • Ontwikkelen van zelfredzaamheid;
 • Ontwikkelen van competenties en vaardigheden;
 • Faciliteren en begeleiden met sportactiviteiten,
 • Ondersteunen in het vinden van huisvesting;
 • Ondersteunen bij het vinden van een dagbesteding (werk en/of school).
 • Outreachend;
 • Hulp aan huis;

Ouder(s)/opvoeder(s) worden ondersteund bij het bieden van een goed en veilig opvoedklimaat voor de jeugdige. De jeugdige krijgt ondersteuning gericht op zijn eigen ontwikkeling en het bereiken van ontwikkeldoelen. De ondersteuning draagt bij aan een veilige woonsituatie, waarin de kinderen/jongeren zich goed kunnen ontwikkelen.

Voor wie?
wij zijn er voor de gezinnen die bekrachtigd moeten worden en waar een gezinsaanpak nodig is om de juiste voortgang en succes te kunnen behalen. Wij zijn er voor:

 • Gezinnen waar de jeugdige en of ouder(s)/opvoeder(s) beperkt zijn in de zelfredzaamheid, er psychosociale, cognitieve of verstandelijke zorg(en) is/zijn,
 • Gezinnen waarvan de jeugdige(n) beperkt wordt door een (v)echtscheiding,
 • Gezinnen waar extra opvoedondersteuning nodig is etc.

Wat bieden wij?

Ons programma ondersteunt ouders, kind en school van het kind. Ons uitgangspunt: met de juiste begeleiding gezinnen ondersteunen om de eigen krachten aan te spreken en te ontwikkelen op verschillende fronten.

 • De gezinsbegeleider zoekt eerst samen met het gezin uit wat de grootste zorgen zijn en hoe die worden veroorzaakt.
 • Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld
 • De gezinsbegeleider komt bij het gezin thuis en onderhoudt contact met school en derden. Samen met ouders, kind en de overige betrokkene(n) werken we aan het behalen van de persoonlijke doelen.
 • De ouders ontvangen opvoedondersteuning en begeleiding, er wordt gericht naar de situatie ingezet op de hulpvragen waarbij kind en ouders centraal staan.

 

Its4sure biedt gedragstrainingen aan om de inzichten van de deelnemers te vergroten in eigen gedrag en recidive gevaar. Tijdens de trainingen worden verschillende vragen behandeld, zoals;

 • Wanneer komt de jeugdige in problemen?
 • Waar komt de jeugdige in problemen?
 • Hoe komt het dat de jeugdige in problemen raakt?

Voor wie?
Deelnemers met een jeugdbepaling in de leeftijd van 12 jaar tot en met 23 jaar die vallen onder de jeugdwet.

Wat bieden wij?

 • Training agressieregulatie
 • Training alcohol en geweld
 • Training cognitieve vaardigheden
 • Training Aan het werk
 • Training weerbaarheid
 • Training groepsdruk
 • Spel- en praatgroep Kinderen In Echtscheiding Situaties (KIES)
 • Rouwverwerking voor jongeren
 • Training straatcultuurgedrag ombuigen naar maatschappelijk geaccepteerd gedrag