Onderwijs

Its4Sure is een organisatie die veel actief is in het onderwijs van het primair onderwijs tot het mbo. Binnen ons onderwijssysteem bieden wij projecten op basis van de volgende problematieken;

 

 • Extra ondersteuning binnen het passend onderwijs op school, Inter-coaching;

 • Vroegtijdig schoolverlaters welgestelde VSV, Pluscoaching;

Inter-coaching is een project dat door Its4sure is ontworpen en opgezet om jongeren die onder cluster 4 vallen extra ondersteuning te bieden. Het project is onderverdeeld in de volgende begeleidingsvormen:

 • Individuele begeleiding
 • Klassikale trainingen
 • Interne opvang; gericht op een time-out voorziening op school om de jongeren op te vangen waar het niet goed mee gaat. De jongeren blijven in hun veilige schoolse omgeving.

Pluscoaching wordt ingezet om overbelaste jongeren te helpen bij het behalen van hun startkwalificatie. Het aanbod is voor jongeren uit Zuid-Holland Noord, Haaglanden en Westland.

Deze vorm van ondersteuning is voor jongeren met meervoudige problematiek: Een combinatie van verschillende soorten probleemgedrag of problemen op meerdere levensgebieden.

Deze vorm van begeleiding wordt vanuit VSV gelden betaald en kost u als school niks.  

Aanmelden? klik hier. 

 

Vangnet is een interne opvang op locatie van Its4sure. Het project is gericht voor jongeren in de leeftijd van 6 jaar tot en met 23 jaar. Wij bieden het traject op maat aan ter overbrugging naar een passend scholings- werk- en/of hulpverleningsaanbod.

 • Jongeren die geen of weinig motivatie hebben; 

 • Jongeren die verwijderd zijn van school;
 • Jongeren die overbelast zijn en/of gedrag problemen vertonen; 

 • Jongeren die een groot ziekteverzuim hebben; 

 • Ter overbrugging voor jongeren die wachten op een passend aanbod; 

 • Geen of gebrekkige aansluiting van het onderwijs op de behoeften van de jongeren.


Verschillende facetten van het project Vanget:

 • Haal en Brengservice;
 • Sport en bewegen;
 • Didactische ondersteuning;

Pedagogisch gericht werken doormiddel van trainingen en individuele begeleiding.

Vanuit Its4sure bieden wij een breed aanbod aan voorlichtingen en workshops. Aanvullend op ons aanbod bieden wij twee exclusieve workshops;

“Wat is burgerschap voor jou?”

Het is inspirerend en verrijkend om je open te stellen voor een ander. Op een muzisch agogische wijze brengen wij kennis en waardering van culturele erfgoed aan jongeren over. De verbinding met burgerschap staat centraal op basis van de onderliggende thema’s; thuisgevoel en identiteit.

Geïnteresseerd?

Bezoek snel de pagina en neem vrijblijvend contact op!

Klik hier voor de website

‘’Spoken Word’’   

Het project Spoken Word heeft als doel; jongeren met professionals verbinden.

Jongeren leren een eigen tekst vanuit emoties en het rationele aspect te schrijven en dit voor te dragen aan professionals. Op laagdrempelige wijze leren zij elkaar kennen.

“Spoken word” zorgt ervoor dat de intrinsieke motivatie en intresses voor studie en of werk vergroot wordt. Door het volgen van de workshop verhoog je jouw zelfbeeld, gevoel voor empathie, talenten en taalontwikkeling .

Voorlichtingen:

Naast de fantastische bovengenoemde projecten bieden wij de volgende voorlichtingen over de volgende onderwerpen;

 • Social media, de gevolgen!
 • Identiteit, waar hoor ik bij?
 • Seksualiteit
 • Taboecultuur
 • Criminaliteit
 • Radicalisering
 • Straatcultuurgedrag binnen het onderwijs

Contact?

Neem vrijblijvend contact op

Lange Kleiweg 52 F
2288 GK Rijswijk

info@its4sure.nu

070-4069067

Stuur ons een bericht