Hulpverlening

Wegens ons succes binnen het onderwijs zijn wij in 2016 benaderd door diverse gecertificeerde instellingen om de hulpverlening te ondersteunen.

Binnen de hulpverlening bieden wij ondersteuning aan de jeugdbeschermers, willemschrikker consulenten, overige verwijzers en als voornaamste aan de doelgroep!

Its4sure biedt binnen de hulpverlening diverse projecten aan;

 • Project re-start
 • Intensieve individuele begeleiding, I.I.B. trajecten
 • Werk & scholing, W&S trajecten

Voor al deze projecten hebben wij 100 % tevredenheidsmeting!

Het project re-start is een ambulante begeleidingsvorm waar een dagbesteding aan gekoppeld kan worden. Dit betekent dat de jongeren competentiegericht werken vanuit verschillende  leefgebieden; sport en bewegen, didactisch en pedagogisch op locatie van Its4sure. Onze organisatie bekijkt de behoefte per deelnemer en werkt op maat om resultaatgericht de doelen te behalen.

De deelnemers van het project zijn jongeren met een jeugdbepaling/indicatie en of jongeren die licht verstandelijk beperkt (LVB) zijn en onder de jeugdwet vallen.

Project re-start biedt het volgende aan;

 • Wij ondersteunen met het vinden van huisvesting;
 • Wij ondersteunen met het vinden van een betaalde baan. Indien dit niet mogelijk is, wegens (lichamelijk of geestelijke) beperkingen, dan ondersteunen wij bij het aanvragen van een uitkering(en);
 • Wij faciliteren en begeleiden de deelnemers met sportactiviteiten;
 • Wij ondersteunen met praktische zaken zoals plannen en organiseren. Daarnaast begeleiden wij de deelnemers naar instanties en overige hulpverlening;
 • Doormiddel van de kompastheorie ondersteunen wij de deelnemer met het ontdekken van zijn/haar persoonlijke drijfveren (intrinsieke motivatie);
 • Wij hebben geen wachtlijsten en kunnen de deelnemers meteen coachen en begeleiden;
 • Maandelijkse rapportage aan alle betrokkenen;
 • Wij ondersteunen de deelnemers bij het vinden van een geschikte opleiding.

Deze trajecten zijn bedoeld als specialistische jeudhulp voor complexe casuïstieken.

De doelgroep die voor deze vorm van begeleiding in aanmerking komen zijn:

 • Deelnemers die onder gedwongen kaders vallen
 • Deelnemers met een jeugdbeschermingmaatregel/jeugdreclasseringsmaatregel
 • Laag Verstandelijk Beperkt (cognitieve achterstand)
 • Risicojongeren​
 • Jeugddelinquenten​
 • Veelvoorkomende psychiatrisch problematiek (verslaving, persoonlijkheidsstoornis, ADHD, ODD, ADD en autisme) ​

Voor deze vorm van begeleiding wordt er gewerkt vanuit het systeemwereld als de leefwereld. De begeleidng is gericht om de zelfredzaamheid, eigen kracht en verantwoordelijheidsgevoel van de jongeren te vergroten.

Tevens is IIB geschikt om preventief in te zetten bij jongeren en/of gezinnen waar lichte problemen zijn of dreigen te ontstaan. Door de preventieve aanpak voorkom je vroegtijdig  problematieken als grendsoverscheidend gedrag, criminaliteit en uithuisplaatsing.

Its4sure is gespecialiseerd in het activeren en/ of toe leiden van jongeren naar zinvolle dagbesteding in de vorm van werk of scholing.  Vanuit onze organisatie beschikken wij over een breed netwerk en korte lijnen met verschillende onderwijsinstellingen en werkgevers. ​

Wij bieden naast coaching ook curriculum vitae- en sollicitatietrainingen aan om de deelnemers competentiegericht te trainen voor de arbeidsmarkt. Als organisatie doen wij ook aan on the job coaching om te werken en het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om te groeien op het werkvloer. ​

Voor scholing kijken wij samen met de jongeren naar passende studie die aansluit op de kwaliteiten en talenten. Zo ondersteunen wij de jongeren bij praktische stappen zoals het aanmelden van een opleiding, aanvragen van studiefinanciering en bestellen van de nodige lesmateriaal. ​

Contact?

Neem vrijblijvend contact op

Lange Kleiweg 52 F
2288 GK Rijswijk

info@its4sure.nu

070-4069067

Stuur ons een bericht